Visa sökformulär

Projekt och utvecklingsarbete

MISTEL

Bidrar till ett bättre liv och till god vård och omsorg

Mistel arbetar med att stötta utveckling av nya lösningar för att bidra till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett fortsatt självständigt och välbefinnande liv. Lösningen kan till exempel vara en produkt eller en ny arbetsmetod.

Mistel etablerades i samverkan med Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet och startade som ett projekt år 2013. Sedan år 2017 är Mistel en permanent verksamhet inom Västerås stad.

Vi erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester där de får möjlighet att få träffa och få synpunkter från tänkta användare av lösningen. Det kan till exempel vara äldre, personer med funktionsnedsättning eller medarbetare inom den kommunala vård och omsorgen.

Du kan läsa mer om vårt arbete på mistelinnovation.se

Länk till webbsida där du kan se vad som händer just nu i projektet MISTELlänk till annan webbplats

E-hemtjänst

E-hemtjänst är ett begrepp som innebär ett nytt sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. I projektet utvecklar vi metoder för att kunna erbjuda enklare tillsyn och påminnelser med hjälp av till exempel bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar. Några exempel på användningsområden för e-hemtjänst är:

 • Påminnelser för att ta medicin, äta, gå till dagverksamhet eller göra ett träningsprogram.
 • Schemalagd tillsyn nattetid.

Värdegrund

Enligt socialtjänstlagens nationella värdegrund ska äldreomsorgens verksamheter fokusera på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Värdegrunds­projektet arbetar vi med att höja kvaliteten i äldreomsorgen i Västerås stad, och att göra det tydligare vad du kan förvänta dig av vår äldreomsorg. Projektet kommer bland annat att formulera ett antal så kallade värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna ska vara kommunens konkreta löften för att de du ska få ett värdigt liv och ökat välbefinnande när du är gammal. Projektet genomför också värdegrundsutbildningar för till exempel chefer, hälso- och sjukvårdspersonal och biståndshandläggare.

Connect

Västerås deltar tillsammans med Göteborg i ett nordiskt projekt, CONNECT (Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology). I projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, ingår två kommuner från respektive land.

Syftet med projektet är att staka ut en gemensam väg mot ökad användning av modern välfärdsteknologi. Att utbyta erfarenheter är en viktig del i projektet. Inom projektet är ambitionen att ge verktyg till processen att införa välfärdsteknologi. Erfarenheterna visar att många gånger startas projekt som inte lyckas, antingen på grund av bristande förarbeten, eller för att implementering i ordinarie verksamhet misslyckas.

Projektet har delat in arbetet i följande steg: Vision, strategi, kommunikation, behovsanalys, marknadsanalys, utvärderingsmodell, upphandling, implementering och utvärdering. Nu är det tre första stegen klara och finns att ta del av. I projektet hoppas vi att många vill ta del av det pågående arbetet och lämna synpunkter! I första hand lämnas synpunkter och kommentarer till Dennis Soendergaard.

Länk till Nordens Välfärdscenter egen webbplats, Connectlänk till annan webbplats

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 26 september

  Torsdagen den 26 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 oktober

  Torsdagen den 17 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 21 november

  Torsdagen den 21 november sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Ny digital tjänst underlättar för restauranger

  Västerås stad har nu anslutit sig till den nationella plattformen verksamt.se, som gör det lättare för restaurangföretag att ansöka om de tillstånd de behöver för att driva sin verksamhet. De företag som redan har sina tillstånd behöver inte göra någonting.

 • Vad händer på Fridnäs?

  Vad händer med skolan och skolpaviljongerna? Hur ska den nya bebyggelsen utvecklas med hänsyn till kulturmiljö och omgivning? Det finns en del frågor om vad som händer inom detaljplaneprocessen om Fridnäs. Läs gärna det nya dokumentet med frågor och svar!

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

Hjälpte informationen på denna sida dig?