Visa sökformulär

Statistik

Västerås stad tar fram statistik för en mängd olika ämnesområden, som till exempel arbetsmarknad, befolkning, boende, utbildning med mera. Statistiken ligger till grund för bland annat beslut som ska fattas, planering och forskning. Statistiken finns tillgänglig direkt på webbplatsen, i olika databaser samt publikationer.

Så här gör du

Snabbaste sättet att hitta statistik

Snabbaste sättet att hitta statistik om kommunen är att läsa vidare på den här sidan under rubriken Statistik efter ämne. Där vi listat vår mest efterfrågade statistik om kommunen uppdelad efter olika ämnesområden.

Generell statistik om staden

Statistik om befolkningen i Västerås

Om du vill veta mer

Mer statistik om kommunen kan du hitta i olika databaser och i våra publikationer.

Databaser

Viss statistik kan du finna i vår databas.

Västerås stads databas Länk till annan webbplats.

Möjlighet finns också att söka statistik i Västeråsbarometern. I Västeråsbarometern hittar du nyckeltal som beskriver miljön och välfärden i Västerås.

Västeråsbarometern Länk till annan webbplats.

Du kan även söka statistik om kommunen i externa databaser, till exempel Statistiska Centralbyråns databaser eller Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Hitta statistik, Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats.

Kommun- och regiondatabasen Kolada Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar det du söker

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta vår enhet som arbetar med statistik. Vi svarar på dina frågor och hjälper dig att hitta det du letar efter. Du kommer i kontakt med oss via e-post eller telefon. Uppgifterna hittar du nedan under rubriken Kontakta oss.

Så här jobbar vi

Statistik efter ämne

Västerås stad tar fram och sammanställer statistik efter olika ämnesområden. Vi tar också fram publikationer, erbjuder sökningar i våra databaser och hjälper dig att hitta det du letar efter. Nedan kan du ta del av vår mest efterfrågade statistik uppdelad efter ämnesområden.

Arbetsmarknad

I Västerås finns idag ungefär 73 000 arbetstillfällen. Cirka 14 600 personer pendlar in till kommunen för att arbeta. Flest inpendlare kommer från de närliggande kommunerna Hallstahammar, Sala och Surahammar. Många västeråsare pendlar också ut från kommunen, drygt 13 100 personer. Drygt en tredjedel av utpendlarna har sitt arbete i Stockholms län.

Västerås stad och Västmanlands läns landsting är de största arbetsgivarna i Västerås. Inom den privata sektorn sysselsätter ABB, ICA och Attendo flest människor.

Arbetsmarknad och sysselsättning i Västerås december 2017

 • Arbetstillfällen: 73 062
 • Förvärvsarbetande västeråsare: 71 545
 • Inpendlare: 14 582 (personer boende i annan kommun som arbetar i Västerås)
 • Utpendlare: 13 065 (personer boende i Västerås som arbetar i annan kommun)

I statistiken ingår förvärvsarbetande 16 år och äldre. Samtliga uppgifter avser 2017-12-31.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Boende och byggnation

Bostadsbyggandet har varit relativt högt i Västerås under 2000-talet. Helt nya bostadsområden har vuxit fram och förändrat stadsbilden. I genomsnitt har nybyggnationen inneburit drygt 500 nya bostäder per år under 2000-talet. År 2017 färdigställdes över 1 119 nya bostäder, vilket innebar det högsta färdigställandet av bostäder i Västerås under 2000-talet.

Lägenhetsbestånd och bostadsbyggande i Västerås

 • Lägenhetsbestånd: 71 190 lägenheter
 • Färdigställda lägenheter genom nyproduktion: 1 119
 • Färdigställda lägenheter genom ombyggnation: -
 • Färdigställda lägenheter totalt: 1 119 lägenheter
 • Pågående byggnation: 1 441 lägenheter

Lägenheter avser både småhus och lägenheter i flerbostadshus. Färdigställda lägenheter totalt avser nyproduktion plus ombyggnation. Lägenhetsbestånd och pågående byggnation avser 2017-12-31. Färdigställda lägenheter avser helåret 2017.

Källa: Utredning och statistik, Västerås stad

Befolkning

Folkmängden i Västerås uppgick till 152 078 vid årsskiftet 2018/2019.

Statistik om befolkningen i Västerås

Inkomster

Medianinkomst år 2017 för personer som bodde i Västerås 2017-12-31.

Medianinkomst för personer 20+ år

 • Män: 329 800 kronor
 • Kvinnor: 243 600 kronor

Medianinkomst för personer 20-64 år

 • Män: 354 000 kronor
 • Kvinnor: 286 700 kronor

Medianinkomst avser sammanräknad förvärvsinkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Det är en viss eftersläpning och för mars år 2019 är den senaste statistiken vad gäller inkomster från år 2017.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Utbildning

Av Västerås befolkning i åldrarna 25-64 år har mer än fyra av tio eftergymnasial utbildning. Ungefär lika stora andelar har gymnasial som eftergymnasial utbildning. Befolkningens utbildningsnivå varierar mycket beroende på vilka åldersgrupper som studeras i statistiken. Ju fler yngre personer som ingår, desto högre är också den genomsnittliga utbildningsnivån.

I åldern 16-64 år var 16 774 personer i utbildning år 2017. Det motsvarar ungefär 18 procent av befolkningen i den åldersgruppen.

Utbildningsnivå för befolkningen (25-64 år) i Västerås 2018-12-31

Utbildning i andelar av totalt 100%

 • Förgymnasial utbildning: 11,6 %
 • Gymnasial utbildning: 42,3 %
 • Eftergymnasial: 44,4 % (inkluderar även forskarutbildning)
 • Uppgift saknas: 1,6%

Källa: Statistiska Centralbyrån

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås