Visa sökformulär

Skultuna kommundelsnämnd

Vårt ansvar

Vi är en lokal politisk nämnd, tillsatt av kommunfullmäktige, som bedriver verksamhet i Skultuna kommundel, en del av Västerås stad. Vi ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning.

Sammanträdestider för nämnden

Här nedan står datumen för sammanträden för kommundelsnämnden. Vår nämnd har alltid en frågestund för allmänheten vid sina sammanträden. Då har du möjlighet att ställa korta frågor om nämndens verksamhet.

18 december 2022 klockan 14.00 på kommundelskontoret.

25 januari 2023 klockan 14.00 på kommundelskontoret.

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 021-39 31 37

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 070-518 85 30

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 073-140 19 46

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Mikael Sandberg (S)

Emil Thessén (KD)

Ulla Mörck (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Ersättare

Cristina Estay (S)

Daniel Gonzales Zapata (S)

Andreas Samuelsson (S)

Linda Engström (V)

Maria Sannesjö (C)

Marie Pernhall (M)

Christoffer Anderberg (M)

Marléne Tamlin (MP)

Sven Jonsson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås