Miljö- och konsumentnämnden

Vårt ansvar

Miljö- och konsumentnämnden är den myndighet som ansvarar för den lokala tillsynen gällande miljö- och konsumentfrågor i Västerås.

Nämndens ledamöter

Monica Stolpe Nordin (C)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 31 05

monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Abdullahi Muddei (S)

1:e vice ordförande

abdullahi.muddei@vasteras.se

Thomas Frisk (M)

2:e vice ordförande

Thomas.Frisk@vasteras.se

Ledamöter

Susanne Malm (S)

Siban Sarhan (S)

Mats Westerlund (KD)

Magnus Edman (M)

Elisabeth Elander (L)

Håkan Malmström (SD)

Ersättare

Emeli Lanninge (S)

Jens Veho (S)

Joel Hijstee (V)

Pauline Sturesson (KD)

Johnas Rundgren (C)

Yin Zhan (M)

Christer Norell (M)

Robert Indersons (M)

Mikael Eriksson (SD)