Visa sökformulär

Hur fungerar en kommun?

När du har frågor om ditt boende, letar efter en bra skola till dina barn, ansöker om hemtjänst eller vill låna en bok på biblioteket så är det oftast Västerås stad du vänder dig till. Västerås stad styrs av politiker som har valts av invånarna. Här kan du läsa mer om hur det fungerar i vardagen.

Kommunens uppdrag

Vi är ungefär 11 100 personer som arbetar i Västerås stad. Alla arbetar mot ett övergripande mål: att göra Västerås till en ännu mer attraktiv ort att bo och leva i.

Stadshuset i Västerås

Fotograf: Pia Nordlander

Det krävs klok planering, bra beslut och duktiga medarbetare för att uppnå ett bra samhälle. För att vi ska få en vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplanerare och parkarbetare. Rent vatten och värme kräver ingenjörer av olika slag och båttrafiken behöver duktiga skeppare. Allt detta är delar i det kommunala uppdraget.

Alla Sveriges kommuner har uppgifter som de måste utföra. Sådana uppgifter är socialtjänst, skola, räddningstjänst och civil beredskap. Kommunen ansvarar också för hälso- och miljöskydd, vatten och avlopp, avfallshantering och renhållning samt plan- och byggfrågor. Västerås stad gör även en del på frivillig basis, till exempel inom kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. 

För vem

Vem kan påverka?

Det är Västerås invånare som bestämmer vilka partier och politiker som styr kommunen. Det sker vid valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Detta ger dig som bor i Västerås inflytande över sådant som direkt berör din vardag, som till exempel vård, skola och omsorg. Du kan också påverka mellan valen genom att kontakta lokala politiker och framföra åsikter och argument.

Som invånare i Västerås kan du ta egna initiativ för att bilda opinion i en fråga. Ett sätt är att lämna ett e-förslag här på Västerås stads webbplats. Där kan andra invånare rösta på och kommentera ditt förslag. Ett e-förslag som får minst 100 röster skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd.

Läs, rösta på och kommentera e-förslag

Information om hur du kan påverka

Ett annat sätt att påverka är att engagera sig i ett råd. Det finns ett ungdomsråd, ett råd för funktionshinderfrågor och ett pensionärsråd. Du hittar dem under rubriken Rådgivande organ.

Så här jobbar vi

Så fördelas skattepengarna

Alla som bor i Västerås och som har någon form av inkomst betalar kommunalskatt till Västerås stad. Skatten är kommunens största inkomstkälla och står för ungefär 70 procent av kommunens totala inkomst. På sidan Skattesatser kan du se aktuell skattesats för Västerås och vad pengarna går till.

Information om skattesatser

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Fortsatt lågt pris för att parkera i centrum

    För att underlätta för cityhandeln blir det fortsatt lågt pris för parkering i röd zon. Priset är 1 krona per timme under de två första timmarna. Därefter gäller normal taxa, 30 kronor per timme. Den låga parkeringsavgiften gäller till och med den 10 januari nästa år.

  • Förlängt stöd till Västerås näringsliv

    Fortsatt sänkta parkeringsavgifter i centrum, slopade avgifter för uteserveringar och hyresreducering för torghandel. Dessutom extrapengar för ogräsbekämpning i city och framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägar. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade på torsdagen att förlänga stödpaket...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?