Visa sökformulär

Individ- och familjeförvaltningen

Vi är 650 medarbetare som arbetar på uppdrag av individ- och familjenämnden.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. Vi ska också visa på olika möjligheter för den som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vi ska alltid ta hänsyn till barnets bästa och målet med vårt arbete är att människor på sikt själva ska klara sin vardag.

Socialt arbete med många målgrupper

Många av medarbetarna är socialsekreterare. En del är inriktade på barn och ungdomar medan andra arbetar med ekonomiskt bistånd eller missbruk. Andra stora yrkesgrupper är familjebehandlare och behandlingsassistenter.

Vi arbetar både med myndighetsutövning inom socialtjänsten och behandling inom öppenvården.

Kontakta oss

Gunilla Westberg

Direktör

Individ- och familjeförvaltningen

021-39 22 32

Magnus Edström

Verksamhetschef Område barn och ungdom

Individ- och familjeförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 20 54

Jonas Boman

Verksamhetschef för Område vuxen

Individ- och familjeförvaltningen

021-39 25 25

Annelie Pettersson

Ekonomichef individ- och familjeförvaltningen

Individ- och familjeförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 25 06

Anna Kropp

Personalchef

Individ- och familjeförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 14 77

Cecilia Cedervall

Kommunikationsstrateg

Individ- och familjeförvaltningen

021-39 11 83

Hjälpte informationen på denna sida dig?