Visa sökformulär

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför den lokala tillsynen som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor samt för kommunens konsumentjuridiska rådgivning till privatpersoner och näringsidkare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför det praktiska tillsynsarbetet som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. Förvaltningen bedriver ett omfattande tillsyns- och informationsarbete inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemikalier, renhållning/avfall, livsmedel, smittskydd, serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel. Dessutom ingår stadens konsumentjuridiska rådgivning och projektledning av Fairtrade city.

I tillsynsarbetet ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning och information till enskilda och företag.

Kontakta oss

Marianne Lidman Hägnesten

Direktör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefon: växel 021-39 00 00
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ulrika Wahlström

Enhetschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefon: växel 021-39 00 00

Alisa Music

Enhetschef miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 00 00