Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför den lokala tillsynen som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor samt för kommunens konsumentjuridiska rådgivning till privatpersoner och näringsidkare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför det praktiska tillsynsarbetet som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. Förvaltningen bedriver ett omfattande tillsyns- och informationsarbete inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemikalier, renhållning/avfall, livsmedel, smittskydd, serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel. Dessutom ingår stadens konsumentjuridiska rådgivning och projektledning av Fairtrade city.

I tillsynsarbetet ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning och information till enskilda och företag.

Kontakta oss

Marianne Lidman Hägnesten

Direktör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Telefon: växel 021-39 00 00

mhf@vasteras.se

Ulrika Wahlström

Enhetschef för livsmedelskontroll samt serverings- och tobakstillstånd

Telefon: växel 021-39 00 00

mhf@vasteras.se

Alisa Music

Enhetschef för miljötillsynsenheten

Telefonnummer: 021-39 00 00

mhf@vasteras.se