Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden och tre enheter med cirka 5500 anställda. Tillsammans arbetar vi för de cirka 36000 personer som finns i pedagogiska verksamheter i Västerås.

Vi driver kommunal skolverksamhet

Vi organiserar och driver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån tre verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det fjärde verksamhetsområdet ansvarar för hemkommun och vuxenutbildning, där ingår nämnd och myndighet, placering och skolskjuts samt skolmåltider och vikarieförmedling. De flesta funktioner i fjärde verksamhetsområdet arbetar övergripande för skolstaden Västerås. Det finns också tre enheter som stöttar verksamhetsområdena.

Vi arbetar på uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden.

Begära ut offentlig handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område mejlar du till oss. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Mejla till: buf@vasteras.se

Information om offentlig handling

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

buf@vasteras.se

Linnea Sten

Nämndsekreterare nämnd- och myndighetsenheten med ansvar för förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden

Telefon: 021-39 26 38

buf@vasteras.se

Ulrika Adamsson

Verksamhetschef förskoleverksamheten

Telefon: 021-39 41 67

ulrika.adamsson@vasteras.se

Mia Lindh

Verksamhetschef grundskoleverksamheten årskurs F-9 och 7-9

Telefon: 021-39 12 46

maria.lindh@vasteras.se

Stefan Remne

Verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning

Telefon: 021-39 20 99

stefan.remne@vasteras.se

John-John Ernstsson

Verksamhetschef hemkommun och vuxenutbildning

Telefon: 021-39 41 82

john-john.ernstsson@vasteras.se

Johanna Andersson

Enhetschef enheten för digitalisering och utveckling

Telefon: 021-39 12 70

johanna6.andersson@vasteras.se

Bengt Karlsson

Enhetschef enheten för ekonomi och lokalplanering

Telefon: 021-39 81 11

bengt.karlsson@vasteras.se

Ulrika Emmoth

Enhetschef HR-enheten

Telefon: 021-39 74 65

ulrika.emmoth@vasteras.se