Visa sökformulär

Västerås stadshus AB

Västerås stadshus AB är Västerås stads koncernbolag. Västerås stadshus AB äger de andra kommunala bolagen som till exempel Mimer och Mälarenergi.

Västerås stadshuset sett underifrån mot en blå himmel

Västerås stadshus AB bildades under år 2016. Tanken med bolaget är att hela koncernen Västerås stad med dess dotterbolag ska få en tydligare styrning och stärka Västerås utveckling genom ökad samverkan och effektivisering.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Anders Teljebäck (S)

1:e vice ordförande
Jesper Brandberg (L)

2:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M)

Ledamöter
Carin Lidman (S)
Staffan Jansson (S)
Anna Lundberg (L)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Anna Thunell (MP)
Anna Hård af Segerstad (M)
Marcus Jacobson (M)
Emil Thessén (-)
Anna Maria Romlid (V)
Amanda Agestav (KD)

Ersättare
Ann-Louise Molin Östling (S)
Jonas Cronert (S)
Djeila Ahundzada (S)
Erik Ödmansson (L)
Jacob Axelson (L)
Karin Westlund (C)
Markus Lindgren (MP)
Caroline Högström (M)
Eleonore Lundkvist (M)
Stefan Lindh (M)
Erik Johansson (SD)
Hawar Asaiesh (V)
Samuel Stengård (KD)

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.