Visa sökformulär

Västerås marknad och näringsliv AB

Vårt uppdrag är att marknadsföra Västerås som en attraktiv etablerings- och besöksort samt medverka till att stärka Västerås attraktionskraft. 

Affärsidé
Utvecklingsbolaget Västerås marknad och näringsliv AB skapar tillväxt, stolthet och framtidstro i Västerås. Genom vår proaktivitet och samhandling görs det fler och hållbara affärer. Våra professionella erbjudanden stimulerar till ökad kunskap, fler besök och etableringar i ett attraktivt Västerås.

Uppdrag
Västerås marknad och näringsliv AB är Västerås stads marknads och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt vilket bidrar till ökad kunskap, fler besökare och etableringar samt stärker Västerås platsvarumärke. Bolaget arbetar utifrån två affärsområden, Visit och Invest, samt har en enhet för strategiska projekt.

Vd för bolaget är Eva Lilja.

Västerås marknad och näringslivs styrelselänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter:

  • Besöksadress: Västerås marknad och näringsliv AB, expectrum, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
  • Postadress: Västerås marknad och näringsliv AB, 721 87 Västerås
  • Telefon: 021-39 00 00

Information om Västerås marknad och näringsliv ABlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Eva Lilja

Näringslivsdirektör, Västerås Stad och vd, Västerås marknad & näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 11

Hjälpte informationen på denna sida dig?