Visa sökformulär

Räddningstjänsten Mälardalen

Från och med den 1 januari 2021 gick sex kommuner samman och driver räddningstjänstverksamhet i ett gemensamt kommunalförbund. Nu byter kommunalförbundet också namn och heter numera Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD). Medlemskommunerna är Västerås, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Arboga. Kommunalförbundets uppgift är att bedriva räddningstjänst i området.

Information om Räddningstjänsten Mälardalen. Länk till annan webbplats.

Nedan hittar du information om direktionen, tillsyn och hur du ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Direktionen
Information om direktionen, ordinarie ledamöter och kommuner finns på RTMD:s hemsida: www.mbrf.se Länk till annan webbplats. (som så småningom ska bytas till rtmd.se)

Tillsyn
Det är Räddningstjänsten Mälardalen som utövar tillsyn över brandskyddet i Västerås kommun. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lagen om skydd mot olyckor på nyttjanderättshavare eller fastighetsägaren men RTMD som tillsynsmyndighet kontrollerar hur dessa parter efterlever lagen.

Brandfarliga och explosiva varor
För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Det är Räddningstjänsten Mälardalen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område inom Västerås kommun. För mer information, besök RTMD:s hemsida: Brandfarlig och explosiv vara - Mälardalens Brand & Räddningsförbund (mbrf.se) Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning
Vid frågor gällande tillsyn, brandskydd eller hantering av brandfarlig vara kan du kontakta RTMD. Kontaktuppgifter hittar du på följande länk: Kontakt - Mälardalens Brand & Räddningsförbund (mbrf.se) Länk till annan webbplats.

Kommunalförbundets protokoll
Protokollen hittar du på räddningstjänstens anslagstavla
Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Solveig Nilsson (S)

Ledamöter
Birgitta Åkerberg (L)
Adam Pettersson (C)
Jörgen Andersson (M)
Terese Pransjö (M)

Ersättare
Per-Inge Ahlbäck (S)
Anna Grön (S)
Henrik Östman (L)
Enes Bilalovic (M)
Amanda Grönlund (KD)