Räddningstjänsten Mälardalen

Från och med den 1 januari 2021 gick sex kommuner samman och driver räddningstjänstverksamhet i ett gemensamt kommunalförbund. Kommunalförbundet heter Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD). Medlemskommunerna är Västerås, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Arboga. Kommunalförbundets uppgift är att bedriva räddningstjänst i området.

Direktionen
Information om direktionen, ordinarie ledamöter och kommuner finns på RTMD:s hemsida.

Information om Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

E-broschyr om Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Tillsyn
Det är Räddningstjänsten Mälardalen som utövar tillsyn över brandskyddet i Västerås kommun. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lagen om skydd mot olyckor på nyttjanderättshavare eller fastighetsägaren, men RTMD som tillsynsmyndighet kontrollerar hur dessa parter efterlever lagen.

Brandfarliga och explosiva varor
För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Det är Räddningstjänsten Mälardalen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område inom Västerås kommun. För mer information, besök RTMD:s hemsida.

Brandfarlig och explosiv vara, Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning
Vid frågor gällande tillsyn, brandskydd eller hantering av brandfarlig vara kan du kontakta RTMD.

Kontaktuppgifter, Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Kommunalförbundets protokoll
Protokollen hittar du på räddningstjänstens anslagstavla.

Anslagstavla, Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Anna Grön (S)

Ledamöter

Jonathan Taki (C)

Curt Åke Larsson (KD)

Jörgen Andersson (M)

Patric Sjölund (SD)

Ersättare

Mikael Lindh (S)

Denise Norström (S)

Harri Åman (V)

Catharina Piper (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)