Visa sökformulär

Kartor

Vi kan erbjuda dig en mängd olika sorters kartor, både digitala och tryckta. I vår samlings­karta kan du hitta var olika verk­sam­heter finns, till exempel för­skolor, bad och boenden för äldre. Du kan se var det finns ledig mark för ditt före­tag, radon eller forn­lämningar. Du kan även beställa kartor i sam­band med bygglov.

Kartbild från samlingskarta

Samlingskartan

I samlings­kartan hittar du en mängd olika in­formation. Här kan du bland annat tända och släcka lager som visar var för­skolor, parker och äldre­boenden ligger.
Länk till samlingskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från bostadsbyggnadskartan

Bostadsbyggande

I kartan för bostadsbyggande hittar du planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation för åren 2015-2021. I kartan redovisas också kommande markanvisningar, översiktsplan 2026 samt vilken som är den primära upplåtelseformen inom en stadsdel.
Länk till kartan för bostadsbyggande.länk till annan webbplats

Kartbild från bullerkartan

Bullerkartan

I buller­kartan hittar du mätningar av bullernivåer från vägar, tåg och flyg. I kartan kan du se bullrets utbredning på olika platser i kommunen. 
Länk till bullerkartan.länk till annan webbplats

Kartbild från detaljplanekartan

Detaljplaner

I karta över detalj­planer visar vi var det finns detaljplaner. Dels de gällande som vunnit laga kraft och på­gående detalj­planer som vi arbetar med att ta fram. Det finns bara detaljplaner från 2008 och framåt.
Länk till kartan med detaljplaner.länk till annan webbplats

Kartbild från kartan med fornlämningar

Fornlämningar

I kartan med fornlämningar hittar du linjer, platser och områden med fornlämningar. 
Länk till kartan med fornlämningar.länk till annan webbplats

Kartbild från kartan med Västerås fritidsbåtshamnar

Västerås fritidsbåtshamnar

I den här kartan kan du bland annat få information om båt­platsens bredd och längd.
Länk till kartan med Västerås fritidsbåtshamnar.länk till annan webbplats

Kartbild på en historiska svepkarta

Historiska kartor

I denna tjänst hittar du kartor från följande år: 1688, 1751, 1854, 1902, 1907, 1915, 1933, 1950, 1962, 1963, 1973, 1983 och 1998.
Länk till Historiska kartor.länk till annan webbplats

Svepkarta med två olika kartor över samma område i samma bild

Historiska svepkartor

Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre kan du välja mellan:

Kartbild från Mälardalskartan

Mälardalskartan

Mälardals­kartan är ett projekt inom sam­arbetet Fyra Mälar­städer. Fyra Mälar­städer be­står av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. I kartan hittar du bland annat in­formation om ledig närings­livs­mark, turism och detalj­planer för alla fyra städer.
Länk till Mälardalskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från parkeringskartan

Parkeringskartan

I den här kartan kan du se var det finns parkeringsplatser för bilar och motorcyklar. Du kan också se var betalautomaterna finns och vad det kostar att stå på Västerås stads parkeringar.          
Länk till parkeringskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från radonkartan

Radonkartan

I den här kartan hittar du resultatet av gjorda radon­mätningar på en speci­fik fastig­het. Kartan är sökbar på fastighetsbeteckning och adress.
Länk till radonkartan.länk till annan webbplats

Läs mer om hur personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Kartbild från kartan med smultronställen

Smultronställen

Digital karta som bygger på den populära tryckta kartan med smultron­ställen. Kartan bygger på tips från kända och mindre kända västeråsare.
Länk till kartan med smultronställen.länk till annan webbplats

Länk till en utskriftsvänlig version av kartan med smultronställen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild från solkartan

Solkartan

Den här kartan visar hur stor solinstrålningen är på olika byggnader. Du ser hur mycket solenergi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för solpaneler.           
Länk till solkartan.länk till annan webbplats

Kartbild från täckningskartan

Täckningskartan

I den här kartan kan du se hur täckningen är för mobiltelefoner på olika platser i kommunen.          
Länk till täckningskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från kartan till Översiktsplan 2016

Kartan för översiktsplan 2026

I den här kartan kan du se förslag på hur mark kan användas. Kartan visar också olika intressen och förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i planeringen.
Länk till kartan för översiktsplan 2026.länk till annan webbplats

Kartor i samband med bygglov

När du ska söka bygg­lov behöver du ofta ett kart­under­lag. Det visar hur du får bygga på din tomt och hur ditt be­fintliga hus ligger på tomten. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. Du kan välja mellan

  • Nybyggnadskarta (vanlig och förenklad)
  • Situationsplan
  • Tomtkarta.

Mer information om kartor i samband med bygglov.

Tryckta kartor

Vi gör flera olika tryckta kartor. De flesta kan du köpa i Stads­hus­entrén, bok­handel och hos turist­byrån. Här är några exempel

  • Västeråskartan
  • Västerås Atlas (ny 2018)
  • Utflyktskartan
  • Västerås Stadskarta.

Mer information om tryckta kartor.

Flygfoto/ortofoto

Om du behöver ett under­lag till en karta kan du behöva ett orto­foto. Det ser ut som ett flyg­foto som är taget rakt uppifrån. De är också gjorda så de är skal­enliga med verklig­heten. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa ortofoto, hör av dig till Kontaktcenter.

Här hittar du mer information om flygfoto och ortofoto.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?