Miljö- och konsumentnämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 31 januari 2023
Tid: Klockan 14:30
Plats: Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset, ingång från Fiskartorget 1
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad