Invånardialog om framtiden i Skultuna 5-15 februari

Den 5-15 februari finns Västerås stad och Mimer på Esbjörn Svensson plats i Skultuna. Invånare hälsas välkomna till dialog om framtiden i Skultuna.

Datum: 05 februari - 15 februari 2024
Tid: Måndag-fredag 12-19, lördag–söndag 11-15
Plats: Esbjörn Svenssons plats, utanför Ica i Skultuna
Pris: Gratis

En grupp med representanter från invånare, Skultuna kommundelsförvaltning och Mimer har tillsammans tagit fram olika möjliga scenarios utifrån två omvärldstrender; klimathot och polarisering. I invånardialogen förenklar vi dessa komplexa frågor till konkreta exempel på hur det kan bli i Skultuna. Vad kan vi alla göra tillsammans och vad blir varje individs roll i utvecklingen?

YouTube Visningbild

Det här är en stor satsning för att lyssna på invånarna och skapa förutsättningar för dialog och delaktighet.

Efter invånardialogen kommer vi - tillsammans med representanter från invånarna - att prioritera aktiviteter som bidrar till Skultunas utveckling. Vi vill att fler invånare och aktörer är engagerade och deltar i samhällsutvecklingen.

I glasboxen på Esbjörn Svenssons plats finns inspiration till samtal om hur framtiden kan bli. Hur bor vi och vad äter vi i framtiden? Hur reser vi? Har vi något föreningsliv? Fokuserar vi på oss själva eller på varandra?

Öppettider då representanter från Västerås stad och Mimer finns på plats:

5–15 februari; måndag-fredag 12.00-19.00, lördag–söndag 11.00-15.00. Nämndordförande och tillförordnad direktör finns på plats vissa tider.

Kontakt:

Jonas Cronert, ordförande Skultuna kommundelsnämnd
jonas.cronert@vasteras.se
021-39 31 37

Jonas finns på plats 8 februari kl 12-15 och 16.30-19.00.

Erik Johansson, tf direktör Skultuna kommundelsförvaltning
erik.johansson@vasteras.se
021-39 38 89

Erik finns på plats 9 februarikl 13-17 och 13 februarikl 15-18.

Anette Lewén, kommunikationsansvarig Skultuna kommundelsförvaltning
anette.lewen@vasteras.se
021-39 16 38

Publicerad

Senast ändrad