Visa sökformulär

LÖKens dag

Välkommen till en dag med föreläsningar och workshops för ett bättre samarbete mellan Västerås stad, föreningslivet och civilsamhället.

Datum: 27 augusti 2019
Tid: 15:00–19:30
Plats: Culturen
Pris: Ingen deltagaravgift. Utebliven närvaro debiteras med 300 kronor/person.

Anmälan: Du behöver anmäla dig i förväg. Sista anmälningsdag är den 21 augusti 2019.

Länk till anmälan LÖKens dag.länk till annan webbplats

Ett samhälle byggs upp av flera delar: den privata sfären, det offentliga samhället, civilsamhället och näringslivet. Civilsamhället omfattar föreningslivet men också andra ideella organisationer, folkbildningen, trossamfund, nätverk och frivilliga krafter.

Det vi vill med vår LÖK (lokala överenskommelse) är att hitta sätt för kommunen och civilsamhällets organisationer att förstärka varandra och på så sätt berika det samhälle vi lever i.

Fyra händer som bildar en fyrkant genom att hålla om varandras handleder. Text: Västerås stad hjärta civilsamhället är lika med sant.

Program

Du kan välja att vara med hela eller halva dagen, alla workshops och föreläsningar hålls två gånger.

 • 15:00 Föreläsning i plenum.
  Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande inleder dagen.
  Nazem Tahvilzadeh, Hur civilsamhället stärker demokratin: sociala innovationer och mötesplatser.
 • 16:00 Valbara workshops och föreläsningar.
 • 16:55 Längre fikapaus med mingel och information från föreningar och Västerås stad.
 • 17:40 Valbara workshops och föreläsningar.
 • 18:30 Föreläsning i plenum.
  Nazem Tahvilzadeh, Hur civilsamhället stärker demokratin: sociala innovationer och mötesplatser.
  Anders Westin och Per-Inge Hellman, Hur går vi vidare – nästa steg.
 • 19:30 Slut.

Om Nazem Tahvilzadeh
Forskare vid KTH i urbana och regionala studier. Utifrån sin forskning diskuterar Nazem hur civilsamhället kan bidra till att stärka demokratin och vilka hinder som kan uppstå i dessa rörelsers möten med den offentliga politiken. Exempel kommer att tas från medborgardialoger och samverkansprocesser mellan kommun och civilsamhället i storstäders ytterområden.

Välj från följande workshops (du väljer på plats)

Engagemangstrappan – fler som tar ett större ansvar

Kom och få verktyg och tips på hur ni kan få fler att bli aktiva och engagerade i er förening eller organisation.

Ökat lokalutnyttjande

Vilka behov av lokaler har ni? Alternativt har ni lokaler som stundtals står tomma där ni ser att andra skulle kunna ta del och generera hyresintäkter till er organisation? Delta i denna workshop där både representanter från Västerås stad och civilsamhället finns med.

Årets förebild

Utmärkelsen vill uppmärksamma organisationer, eldsjälar, barn- och ungdomsledare etcetera som med små resurser gjort stor skillnad och visat prov på ett inkluderande förhållningssätt genom egenskaper som gott ledarskap, mod och engagemang. I workshopen kommer vi att diskutera behov av att komplettera befintliga utmärkelser och kriterier. Det kan till exempel vara med avseende på ledarskap, aktivt föreningsarbete, ungdomsverksamhet, arbete för mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle.

Information om nya bidragssystemet

Föreningsstöd inom Västerås stad kommer ha en genomgång av det nya föreningssystemet Interbook Go. Allmänna och övergripande riktlinjer – bidragshantering, godkännande av ny förening, olika typer av bidrag med mera.

Företagsvolontärerna

Framgångskonceptet Företagsvolontärerna berättar om deras kamp för att öka näringslivets samhällsengagemang. Detta genom att göra det enkelt för företagen att hjälpa dem som hjälper. Som avslutning jobbar vi gemensamt i en workshop med syftet att varje förening, utifrån sina egna behov och förutsättningar, ska lyfta sina relationer med näringslivet.

Kontakt

Anders Westin, samordnare
anders.westin@vlbf.se

Per-Inge Hellman, strateg hållbar utveckling
per-inge.hellman@vasteras.se

Välkommen!

Publicerad 2019-06-20 10.39

Senast ändrad 2019-12-18 10.16