Visa sökformulär

Välkommen på samrådsmöte om Kvicksund

Samrådsmötet gäller både Ortsanalys och utvecklingsplan för Fokus Nyckelön och Fokus södra Kvicksund. På samrådsmötet närvarar tjänstepersoner från både Västerås stad och Eskilstuna kommun.

Datum: 19 juni 2019
Tid: 18:00-19:30
Plats: Tegelvikens skola, Sundbyviksvägen 2, Kvicksund
Pris: Kostnadsfritt

Kommunstyrelsen i Västerås stad beslutade den 22 maj att rapporten Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – Fokus Nyckelön ska skickas ut på samråd mellan 10 juni och 15 september 2019.” Handlingen kommer att finnas tillgänglig på vasteras.se från och med den 10 juni.

Under arbetets gång har det blivit tydligt att många komplexa frågor, främst kring järnvägsstationen och centrums utveckling, kräver mer tid och resurser. Därför har kommunerna beslutat att ta fram ortsanalysen och handlingsplanen i två steg och redovisa i två delar. Ambitionen är att sedan sammanställa en gemensam handling för hela orten.

Flygbild Kvicksund

Publicerad 2019-05-23 13.59

Senast ändrad 2019-05-23 14.20