Visa sökformulär

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Västerås har vi god tillgång till vatten tack vare Mälaren som förser 1,5 miljoner människor med dricksvatten. I Västerås tar vi vårt vatten från Mälaren. Det är Mälarenergi AB som producerar vårt kommunala dricksvatten. Har du allmänna frågor om dricksvattnet kan du ringa deras kundtjänst på telefon 021-39 50 00. Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för vårt kommunala dricksvatten samt ett antal större, privata dricksvattenanläggningar. 

Mälarenergis kundservice, växel och felanmälan

Telefon: 021-39 50 50 måndag-fredag: 08.00-18.00. Felanmälan: 021-18 19 00, dygnet runt.

E-post: post@malarenergi.se Fax: 021-39 50 45.

Information om vatten och avlopp, Mälarenergilänk till annan webbplats

Avgifter för vatten och avlopp

Priser för vatten och kommunalt avlopp hittar du på Mälarenergis webbplats.

Priser för vatten och avlopp, Mälarenergilänk till annan webbplats

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut avgifter för handläggning av ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning. För aktuella avgifter se dokument Taxor för avloppsanläggning på sidan Avlopp.

Information om avlopp

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Mälarenergi har ansvar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Mälarenergi är ett kommunalt bolag.

Kontakta Mälarenergi om du vill

  • nyansluta dig till vattennätet
  • göra andra vatten- och avloppsarbeten
  • hitta aktuella blanketter.

Information om vatten och avlopp, Mälarenergi länk till annan webbplats

Om du vill veta hur ledningarna går på din tomt kan du vända dig till Mälarenergis ledningsinformation.

Ledningskollen, Mälarenergilänk till annan webbplats

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Sveriges geologiska undersökning, SGU, står för insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifterna.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.

Rapportera in en brunn, SGUlänk till annan webbplats

Vid frågor får du gärna kontakta Hoa Tran, 021-39 13 68, hoa.tran@vasteras.se på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Radon i dricksvatten

Vissa bergborrade dricksvattenbrunnar som ligger i områden med uranrik berggrund kan drabbas av höga radonhalter i vattnet. Detta medför ingen akut fara, men om du under flera års tid dricker vatten med för höga halter radon löper du en större risk att drabbas av cancer. Du kan åtgärda problemet med radon i vattnet genom installation av en radonavskiljare som luftar bort radongasen ur vattnet. Har du en bergborrad brunn och är osäker på radonhalten kan det därför vara en god idé att analysera radonhalten.

Information om radonmätning

Legionella och dricksvatten

I allt sötvatten finns legionellabakterier  i olika mängder. Normalt är de ingen fara för människor men i olämpligt utformade vattenledningssystem kan de föröka sig och bli ett problem. Människor kan smittas av legionellabakterier via aerosoler, vattendimma, när man andas in bakterierna och de hamnar i lungorna. Aerosoler kan bildas överallt där vatten tappas ur ledningar, till exempel i dusch och bubbelpool. Det anses vara ofarligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier. Det är fastighetsägaren som ansvarar för kontroll och underhåll av fastighetens vattenledningar.

Information om legionella, Boverketlänk till annan webbplats

 

Har du en fastighet eller fritidsbostad med egen brunn rekommenderas att du testar ditt dricksvatten regelbundet. Kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium som brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Du kan även kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att diskutera om det finns några särskilda problem med dricksvattnet i kommunen, som kan medföra att en utvidgad provtagning behövs.

Testa dricksvattnet från egen brunn, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Händer i rinnande vatten.
Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.