Visa sökformulär

Tyck om Rönnby

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det som vi tidigare kallade Trygghetsprojekt i stadsdelar. Årets stadsdel är Rönnby, inkluderat Billsta och Åshagen.

TACK alla Rönnbybor för alla bra förslag på hur stadsdelen kan utvecklas! Ni lämnade in nästan 500 synpunkter och förslag som vi har gått igenom och sammanställt. Vi har nu skapat en lista med de åtgärder ni främst efterfrågat och som är genomförbara med en budget på 500 000 kronor.

Rangordna vilka åtgärder som ska genomföras

De föreslagna åtgärderna rangordnas digitalt. Information och hur du går tillväga för att rösta finns på länken nedan. Registrera ditt svar senast den 31 maj.

Tyck om din stadsdel – Rönnbylänk till annan webbplats

Skärmklipp över kartverktyget som visar Rönnby

Vad händer nu?

  • Du kan rangordna de olika åtgärderna till och med 31 maj.
  • Resultatet kommer presenteras på projektets hemsida under våren/sommaren 2020.
  • De framröstade åtgärderna kommer genomföras under hösten 2020.

Tyck om din stadsdel

Syftet med projektet Tyck om din stadsdel är att ha en dialog med dig som bor i en stadsdel om vad som kan göras med enkla åtgärder för att förbättra stadsdelen. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar, grönområden, parker och belysning.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Tack för din återkoppling!