Visa sökformulär

Tyck om Rönnby

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det som vi tidigare kallade Trygghetsprojekt i stadsdelar. Årets stadsdel är Rönnby, inkluderat Billsta och Åshagen.

Nu kan du som bor på Rönnby komma med förslag på hur stadsdelen ska utvecklas. Med en budget på 500 000 kronor kan vi genomföra förbättringar inom bland annat trafik, gator, belysning, parkering, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden. Var med och bestäm hur pengarna ska användas!

Markera de platser du vill förbättra i vår digitala karta, men gör det senast den 12 april.

Lämna din synpunkt genom att klicka på kartan.länk till annan webbplats

Skärmklipp över kartverktyget som visar Rönnby

Vad händer nu?

  • Du kan lämna förslag på platser att förbättra fram till och med söndagen den 12 april 2020.
  • De insamlade synpunkterna kommer därefter att gås igenom av projektets ansvariga.
  • I slutet av april presenteras en lista med cirka 10 åtgärder över de åtgärder Rönnbyborna främst efterfrågar och som är genomförbara.
  • Det är sedan upp till Rönnbyborna att prioritera vilka av dessa åtgärder som ska genomföras.

Tyck om din stadsdel

Syftet med projektet Tyck om din stadsdel är att ha en dialog med dig som bor i en stadsdel om vad som kan göras med enkla åtgärder för att förbättra stadsdelen. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar, grönområden, parker och belysning.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?