Visa sökformulär

Tyck om Bjurhovda

Nu är det klart vilka åtgärder som kommer att genomföras i Bjurhovdaborna som ett resultat av projektet Tyck om din stadsdel.

Under våren fick Bjurhovdaborna lämna förslag på åtgärder inom bland annat trafik, gator, belysning, parkering, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden. Av de cirka 400 synpunkter och förslag som kom in gjordes en lista på nio åtgärder.

Minst sju åtgärder genomförs

Under senvåren har Bjurhovdaborna fått rangordna de förslag som tagits fram.

Resultatet blev en lista på sju åtgärder. Om den totala budgeten på 500 000 kronor räcker kommer även en åttonde åtgärd att kunna genomföras.

De här sakerna kommer att göras i Bjurhovda.

 • Förstärkt belysning i några gång- och cykeltunnlar
 • Hinder sätts upp för att minska bilåkandet på gång- och cykelvägar
 • Buskage röjs vid alla gång- och cykeltunnlar
 • Belysningen förbättras på gång- och cykelbanan längs Österleden (närmast Coop)
 • Byte av belysning bakom Bjurhovda centrum
 • Bänkar och papperskorgar sätts ut längs gång- och cykelvägar i området
 • Buskage röjs i skogsdungen bakom Bjurhovda centrum

Om budgeten räcker byggs ett farthinder på Stenåldersgatan.

Åtgärderna väntas genomföras under hösten.

Tyck om din stadsdel

Tyck om din stadsdel är namnet på det som tidigare kallades Trygghetsprojekt i stadsdelar. Årets stadsdel är Bjurhovda! Med en budget på 500 000 kronor fick boende i Bjurhovda bestämma hur stadsdelen ska utvecklas inom bland annat trafik, gator, belysning, parkering, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden.

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

Nytt i Västerås

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad att spara 200 000 kronor per år på bytet.

 • Faunapassagen invigdes med Näcken

  När landshövding Minoo Akhtarzand med hjälp av en grävmaskin lyfte upp luckan och lät vattnet strömma in i faunapassagen vid Fiskartorget inleddes en ny tid i Svartåns historia.

Hjälpte informationen på denna sida dig?