Visa sökformulär

Tyck till om Badelundaåsen och Bjurhovdaskogen

Vi utvecklar natur- och kulturmiljöområdet som ligger på Bjurhovda och Badelunda. Vi har jobbat med en kartläggning av hur området används och har samlat in svar i en invånardialog. Dialogen och kartläggningen är ett stöd för oss att göra området bättre för besökare, natur och djurliv.

Flygbild över skogs- och naturområdet på och kring Anundshög i Badelunda

Anundshög är en populär del av natur- och kulturmiljöområdet i Badelunda

I Bjurhovdaskogen och på Badelundaåsen finns fina och välbesökta områden med natur och kulturmiljö. Vi arbetar nu med att utveckla, förbättra och bevara dessa områden. I det arbetet har vi bland annat samlat in svar via en webbenkät och en karta. Frågorna har till exempel handlat om vad du som besökare helst gör och upplever i området och vilka platser du tycker bäst om. Vi har även bett besökare uppmärksamma platser som behöver förbättras på något sätt.

Tack till alla som svarat på frågor

Under oktober 2020 fanns en webbenkät med frågor om hur du som besökare upplever och använder naturområdet i Bjurhovdaskogen och på Badelundaåsen. Här kan du se några exempel på frågor i enkäten:

 • När besöker du området?
 • Vilka delar av området besöker du?
 • Vad gör du i dessa områden?
 • Vad är det som folk gillar med området?
 • Vad får dig att trivas där?

Vi fick in cirka 250 svar och är tacksamma för att så många tog sig tid att svara på frågorna i enkäten. Det hjälper oss med hur vi ska göra området ännu mer uppskattat. Om du missade att fylla i enkäten men vill vara med och lämna synpunkter, så kan du fortfarande markera platser på webbkartan nedan, eller höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Fyll i dina favoritplatser i kartan

Du kan fortfarande markera på kartan olika sorters platser som du tycker något om, använder eller känner för. Det kan vara

 • dina favoritplatser
 • de platser som är särskilt viktiga för någon aktivitet som du gör
 • de platser som behöver förbättras på något sätt.

Förutom att markera ut en punkt får du gärna lämna en kommentar om varför det just är en favoritplats, vad för slags aktiviteter som du gör på platsen eller på vilket sätt en plats borde förbättras.

Markera dina platser i kartan Länk till annan webbplats.

Genom att markera platser i kartan får vi en tydligare bild av svaren från enkäten. Tack för att du hjälper oss!

Bild från dialogkartan med vy över Bjurhovdaskogen och Badelunda

Dina svar hjälper oss att arbeta vidare

Nu jobbar vi med att sammanställa svar och inventeringar av natur- och kulturmiljövärden i en kartläggning. Den blir grunden till en handlingsplan för området. I den vägs olika intressen mot varandra. Handlingsplanen använder vi sedan för att utveckla och förbättra området. Det kan till exempel vara att

 • bevara och utveckla värden med natur och kulturmiljö
 • utveckla och göra tillgängligheten bättre för rekreation i området
 • säkerställa och utveckla de biologiska och kulturella värden.

När kartläggningen är klar arbetar vi fram ett förslag till en handlingsplan. Den beräknas bli beslutad under våren 2021.

Kontakta oss

Johan Bäckman

Biolog på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 44