Visa sökformulär

Fokus Hammarby

Västerås stad kommer att genomföra stadsdelsanalyser för att öka kunskapen om våra stadsdelar. Viktiga frågor kommer att vara trygghet, trivsel och hållbarhet. Först ut är stadsdelen Hammarby.

Undersökningen är nu genomförd

Vi har under oktober och november genomfört stadsdelsdialoger på Hammarby för att skapa oss en bild av hur de som bor eller är verksamma i området upplever sin stadsdel. Webbenkäten och karttjänsten är nu stängda och vi jobbar med att sammanställa och analysera resultatet av dialogen.

Nästan 200 kommentarer eller platsmarkeringar inkom via karttjänsten (Dialogkartan). Det har nu gjorts en första analys som översiktligt visar följande:

  • Det är vanligt att lyfta fram grönområden som positiva och att dessa används för motion, spontanidrott och pulkaåkning.
  • Det är vanligt att uttrycka att Råbyskogen är en tillgång som inte ska bebyggas.
  • Flera förslag inkom, exempelvis att anlägga ett centrum och bullerdämpande åtgärder mot framförallt Surahammarsvägen.
  • Några platser upplevs som otrygga och mörka.

Alla inkomna synpunkter ses över av olika förvaltningar i arbetet med att vidareutveckla Hammarby och Västerås.”

Stort tack till alla som visat intresse och deltagit i dialogen!

För frågor gällande Fokus Hammarby och stadsdelsanalysen vänligen kontakta:
fokushammarby@vasteras.se

Barn som sitter på ett lekredskap i lekpark.
Hjälpte informationen på denna sida dig?