Skiljebo-Hemdal-Brandthovda

Strax nordöst om de centrala delarna av Västerås kommun ligger Skiljebo-Hemdal-Brandthovda. Här bor idag 8 400 västeråsare. Cirka 10 000 personer har sin arbetsplats här vilket gör området till Västerås näst största arbetsmarknad.

Flygbild över Skiljebo-Hemdal-Brandthovda. 

Det här är Skiljebo-Hemdal-Brandthovda

Skiljebo-Hemdal-Brandthovda ligger några kilometer nordöst om Västerås city. Förutom Skiljebo, Hemdal och Brandthovda består området av stadsdelarna Klockartorpet, Korsängsgärdet, Freja samt Hälla koloni. Inom området finns flera stora landmärken i form av Västmanlands sjukhus, Hälla handelsområde och Västerås Flygplats. Det finns ett stadsdelscentrum på Skiljebo, Skiljebo centrum.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 8 400 personer på Skiljebo-Hemdal-Brandthovda. Mellan 2021 och 2022 minskade befolkningen med 30 personer till följd av ett flyttningsunderskott på 30 personer (fler flyttade från än till området). Fram till och med 2032 förväntas befolkningen öka med cirka 400 personer vilket motsvarar en ökning på knappt 5 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur andelen kvinnor och män på Skiljebo-Hemdal-Brandthovda fördelar sig efter ålder och innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. Åldersfördelningen för Skiljebo-Hemdal-Brandthovda skiljer sig genom att andelen unga under 30 år är lägre än genomsnittet och andelen i åldern 50-59 år är något högre än genomsnittet för Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Skiljebo-Hemdal-Brandthovda kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Skiljebo-Hemdal-Brandthovdas placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Utbudet av förskolor och grundskolor är gott i detta område. Sammanlagt finns nio stycken förskolor och tre grundskolor. Exempelvis ligger Korsängens förskola här som är en liten förskola med olika grönområden i närliggande miljöer och Kulramens förskola som ligger på Malmabergsgatan med flera lekparker samt skog i närheten. De tre grundskolorna omfattar Brandthovdaskolan för år F-6, Skiljeboskolan för år 7-9 och Noblaskolan för år F-9. På Brandthovdaskolan, som har nära till öppna grönområden, lekpark och skog, finns ett fritidshem. Vid Skiljeboskolan finns en fritidsgård där ungdomar mellan 13-18 år kan mötas och umgås. På Skiljebo-Hemdal-Brandthovda finns sex särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning, två äldreboenden och tre missbruksboenden.

Skiljebo centrum utgör en mötesplats för många människor i olika åldrar. Förutom Skiljebo fritidsgård finns här i närheten Skiljebo bibliotek, Hjärtpunkt Skiljebo som är mötesplats för äldre samt Tomaskyrkan. På Skiljebo centrum finns kommersiell service och restaurang i det inomhuscentrum som är beläget här. Restauranger och pizzerior finns även runt om i området.

Inom områdets gränser ligger regionens stora sjukhus Västmanlands sjukhus, Hälla handelsområde och Brandthovda industriområde. På Brandthovda finns också en brandstation.

När det gäller natur- och rekreationsutbud hittar du bland annat Stigbergsskogen som är en liten skog mellan villaområden. Olof Palmes torg är en liten grön oas i området och grönområdet vid Skiljeboplatsen (bakom biblioteket) erbjuder en fin liten ”skogspark” med lekplats, aktivitetsplan och en välbesökt boulebana. De tio lekplatserna i i området erbjuder stor variation och lekvärden för olika åldrar och samtliga har en god tillgänglighet. På vintern spolas isbanor på Skiljeboskolans isbana, Klockartorpsängens isbana och Ättebackarnas isbana och för barmarksaktiviteter finns Brandthovda IP med sina två grusplaner och fyra 7-mannaplaner. Föreningar med verksamhet här är IK Oden och Västeråskorpen.

Föreningen Skiljebo SK med nuvarande säte på Hamre bildades på Skiljebo och anordnar Västerås största fotbollscup, Aroscupen. Föreningens mest kände spelare genom tiderna är troligtvis Jonny Rödlund, som representerat Sverige i OS, vunnit SM-guld med IFK Norrköping och varit utlandsproffs. Andra kändisar med anknytning till detta område är Johanna Nordström, stand up komiker, som är född och uppvuxen på Brandthovda.

Visste du att?

Inom områdets gränser längs Tortunavägen finns en bevarad kungshög, Grytahögen. Grytahögen är en gravhög i Badelunda socken vars bredd mäter 41 meter i diameter och med en höjd på 6 meter. Den ligger i ett gravfält med fem övriga lämningar.

Annan intressant fakta om området är att det här finns sammanlagt 2 164 ljuspunkter (gatubelysning etc) och 33 214 meter gång- och cykelbana.

Bebyggelse

Detta område består av en blandning av småhus och flerbostadshus samt verksamheter på Hälla. Flerbostadshusen är främst 2–4 våningar. Det finns några högre punkthus bland annat de på Geijersgatan från 50-talet. De första husen byggdes i början på 1900-talet längst väster ut, i området som kallas Freja. Flest villor byggdes det på Freja under 30-talet. På 30-talet började det även att byggas villor på Skiljebo, en utbyggnad som fortsatte även under 40- och 50-talet. Flerbostadshus på Klockartorpet och de norra delarna av Skiljebo byggdes på 40- och 50-talet.

Under 60-talet byggdes i princip hela Brandthovda med småhus. Samtidigt växte också Klockartorpet och Skiljebo då det byggdes mer flerbostadshus. De nyaste bostäderna i området finns i Korsängsgärdet/Hemdal där det byggdes radhus och flerbostadshus mellan år 2000 och 2020. Från 50-talet och fram till idag har det byggts verksamhetslokaler på Hälla och nyare verksamhetslokaler finns på andra sidan E18 längs med Stockholmsvägen.

Bostadsbeståndet i Skiljebo-Hemdal-Brandthovda är i mångt och mycket likt det totala för Västerås. Skillnaden är att något fler bor i flerbostadshus och specialbostäder. I flerbostadshusen på Skiljebo-Hemdal-Brandthovda bor fler i hyresrätter än i bostadsrätter.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Skiljeboplatsen)

43 minuter

13 minuter

21 minuter

9 minuter

Trafik och transporter

Skiljebo-Hemdal-Brandthovda omges av E18, Tråddragargatan, Malmabergsgatan, Bjurhovdagatan och Tortunavägen. Genomfartsväg i västnordlig riktning är Stockholmsvägen medan Österleden skär genom området i nordsydlig riktning. Två huvudcykelstråk går i väst-östlig riktning genom området, ett mot Anundshög och ett mot Hälla. Det finns fem gång- och cykelbroar över E18 söderut samt tre större på- och avfartsmot med cykelmöjligheter.

Genom området går stadsbusslinje 1 (röd) med täta avgångar och förbinder city med sjukhuset och vidare ut mot Bjurhovda. Längs Stockholmsvägen går stadsbusslinje 5 (gul) genom Klockartorpet och ut mot Hälla handelsområde.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se