Visa sökformulär

Områdesbestämmelser för Västerås 4:20, Hovdestalund
ob 1951

Förslaget har varit utsänt på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om områdesbestämmelsen

Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera hur marken används i dag inom Hovdestalunds begravningsplats. Bestämmelserna ska ge möjlighet till de förändringar som i dag kan förutses. Som att bygga nytt krematorium och nya servicebyggnader, samt att ge handlingsfrihet för förändringar som kommer i framtiden.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Du når henne

  • på e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 32 94.
Hovdestalunds begravningsplats med gravstenar på gräsbeklädd mark.

Hovdestalunds begravningsplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram områdesbestämmelser. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att bestämmelsen ska an­tas. Om ingen över­klagar områdesbestämmelsen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94