Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, dp 1949

Byggnadsnämnden antog planen den 15 juni 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är ge möjlighet till byggrätt för framtidens verksamhets- och industriutveckling. Planen ska ge möjlighet till att utöka verksamhetsområdet på Finnslätten. Skogs- och jordbruksmark ska omvandlas till mark för industri och kontor. Planen är förenlig med Visionen för Finnslätten och Planprogram för stadsutveckling Finnslätten (pp37).

Beslut om samråd och granskning togs i samband med beslut om planuppdrag den 25 mars 2021.

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat

Flygfoto över planområdet på Finnslätten

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 00 86.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86