Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, dp 1949

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att skapa byggrätt för framtidens verksamhets- och industriutveckling. Planen ska ge möjlighet till att utöka verksamhetsområdet på Finnslätten. Skogs- och jordbruksmark ska omvandlas till mark för industri och kontor. Planen är förenlig med Visionen för Finnslätten och Planprogram för stadsutveckling Finnslätten (pp37).

Beslut om samråd och granskning togs i samband med beslut om planuppdrag den 25 mars 2021.

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat

Flygfoto över planområdet på Finnslätten

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Viktor Ståhl. Du når honom på e‑post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34