Detaljplan för Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda centrum, dp 1935

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för bostäder och centrum. Detaljplanen ska även anpassa området för lokalgata så att det stämmer med befintlig användning.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors. Du når henne

  • på e‑post linda.langefors[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 02 87.
Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat med röd streckad linje.

Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat

Till dig som har bokat odlingslåda

I vår ställer vi ut odlingslådor på Bjurhovda 17 (gamla centrumfastigheten) och välkomnar dig som vill att odla där. Du som har anmält dig får först ett automatiskt mejl som bekräftelse sen kommer ett mejl med praktisk information. Du får använda din odlingslåda under hela odlingssäsongen 2024. Anmälningstiden för odlingslådor har nu gått ut.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se