Visa sökformulär

Detaljplan för Ångpannan 10, 12 och del av 9, Kungsängen, dp 1924

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 26 mars 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga ett nytt polishus med häkte. Vi ska också titta på hur det går att skapa en god trafikmiljö med möjligheter till parkering inom planområdet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank. Hon har e-post ida.blank[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 20.

Flygbild över planområdet på Kungsängen

Flygbild över planområdet på Kungsängen

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?