Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:46, 4:74 och 4:84, Tunbytorp, dp 1909

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 11 februari - och den 7 mars 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att ha verk­sam­heter som inte har så stor på­verkan på om­givningen. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för verk­sam­heter som brukar finnas i ett centrum. Det kan till exempel vara restaurang och samlings­lokal.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Qazali Mustafa och Linda Langefors .

Qazali når du på e-post qazali.mustafa[a]vasteras.se och telefon 021-39 99 30.
Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se och telefon 021-39 02 87.

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Planhandlingar i samband med granskningen

Handlingar till planförslaget hittar du även på följande platser

  • Stadshusentrén
  • hos Bostad Västerås (i digital form).
Så här gör du

Du kan lämna synpunkter under granskningsskedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 7 mars 2021. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.