Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:46, 4:74 och 4:84, Tunbytorp, dp 1909

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 11 februari - och den 7 mars 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att ha verk­sam­heter som inte har så stor på­verkan på om­givningen. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för verk­sam­heter som brukar finnas i ett centrum. Det kan till exempel vara restaurang och samlings­lokal.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Qazali Mustafa och Linda Langefors .

Qazali når du på e-post qazali.mustafa[a]vasteras.se och telefon 021-39 99 30.
Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se och telefon 021-39 02 87.

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Planhandlingar i samband med granskningen

Handlingar till planförslaget hittar du även på följande platser

  • Stadshusentrén
  • hos Bostad Västerås (i digital form).
Så här gör du

Du kan lämna synpunkter under granskningsskedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 7 mars 2021. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?