Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:46, 4:74 och 4:84, Tunbytorp, dp 1909

Detaljplanen har varit utsänd för samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att ha verk­sam­heter som inte har så stor på­verkan på om­givningen. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för verk­sam­heter som brukar finnas i ett centrum. Det kan till exempel vara restaurang och samlings­lokal.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linus Sandberg. Han har e-post linus.sandberg[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 02.

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Planhandlingar i samband med samrådet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linus Sandberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 02

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?