Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo, dp 1898

Byggnadsnämnden antog planen den 20 februari 2020.
Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga fler bo­städer i området. Vi ska också titta på om det går att bygga en aktivitetspark. Planen innebär bland annat

  • 150-200 stycken nya bostäder i 2-7 våningar.
  • att skogen samt gång- och cykelvägar kommer att vara kvar
  • en aktivitetspark med lekstig som blir en ny mötesplats i Skiljebo. Ska erbjuda rekreation och spontanidrott. Här ska även Skiljeboskolans elever ha sin uteidrott.
  • nya gröna miljöer med planteringar.
  • en ny torrdamm som ska bli en parkmiljö.

Området är cirka 40 000 kvadratmeter stort. Det ligger strax söder om Skiljeboskolan och Skiljebo centrum.

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Du kan få mer in­formation av Viktor Ståhl. Du når honom på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Planhandlingar i samband med antagandet

Upptäck Skiljebo i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internetanslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Skiljebolänk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.


3D-karta över planområdet vid Skiljebo
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?