Visa sökformulär

Detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895

Detaljplanen har varit utsänd för samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. I plan­förslaget blir det mellan 400-500 stycken i den här etappen. Vi ska även ut­reda om det går att ha centrum­be­byggelse i om­rådet.

Du kan få mer in­formation av Felix Blomstergren. Du når honom på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 56.

Mer om utvecklingen på Gäddeholm

Karta med planområdet på Gäddeholm inringat

Planområdet på Gäddeholm

Planhandlingar i samband med samrådet

Upptäck Fredriksdal på Gäddeholm i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Fredriksdal på Gäddeholmlänk till annan webbplats

3D-karta över Gäddeholm etapp 3
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.