Visa sökformulär

Detaljplan för Lodjuret 4 med flera, Skallberget, dp 1880

Byggnadsnämnden antog planen den 22 oktober 2020.
Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga fler bostäder i området. Samtidigt ska de gröna kvaliteter som finns i när­om­rå­det bevaras. I förslaget finns ett sju våningar högt punkt­hus. Det har cirka 30 lägenheter och planeras bli ett trygghets­boende. Dess placering blir i den sydöstra delen av planområdet.

Vi föreslår även parkeringsplatser i den västra delen av området. Där blir det möjligt att bygga carport och garage ovan mark samt ett parkeringsgarage under jord.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Hans Larsson. Du når honom på e-post hans.larsson[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 12 54.

Flygbild över planområdet på Skallberget

Flygbild över planområdet på Nordanby

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Hans Larsson

Planeringsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 54

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.