Visa sökformulär

Detaljplan för Lodjuret 4 med flera, Skallberget, dp 1880

Byggnadsnämnden antog planen den 22 oktober 2020.
Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga fler bostäder i området. Samtidigt ska de gröna kvaliteter som finns i när­om­rå­det bevaras. I förslaget finns ett sju våningar högt punkt­hus. Det har cirka 30 lägenheter och planeras bli ett trygghets­boende. Dess placering blir i den sydöstra delen av planområdet.

Vi föreslår även parkeringsplatser i den västra delen av området. Där blir det möjligt att bygga carport och garage ovan mark samt ett parkeringsgarage under jord.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Hans Larsson. Du når honom på e-post hans.larsson[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 12 54.

Flygbild över planområdet på Skallberget

Flygbild över planområdet på Nordanby

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Hans Larsson

Planeringsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 54

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?