Visa sökformulär

Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, dp 1875

Byggnadsnämnden antog planen den 27 augusti 2020.
Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla vård­verk­sam­heten. Det handlar om ökat behov av lokaler för vård­verk­sam­heten i fram­tiden. Planen ger möjlighet till att bygga en kompletterande byggnad i fyra våningar. Den planeras ligga längs med Knutsgatan. Enligt planen kan också en extra våning byggas på en del av den befintliga vård­centralen.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ronald Carter Jr.

Ronald når du på e-post ronald.carter.jr[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 02 53.

Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ronald Carter Jr

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 53

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?