Visa sökformulär

Detaljplan för Vapenrocken 1, Viksäng, dp 1873

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga fler bo­städer i området.

Du kan få mer in­formation av Felix Blomstergren. Du når honom på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 56.

Illustration som visar ljusa flerbostadshus och människor som promenerar i området på Viksäng

Illustration över möjlig bebyggelse på Viksäng

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?