Visa sökformulär

Läs mer - dokument som kompletterar Västerås översiktsplan 2026

I översiktsplanen hänvisar vi till ett antal olika dokument. Det är till exempel policys, program och handlingsplaner. Här kan du ta del av dem.

När det gäller våra egna dokument, hittar du dem i länkar här nere. För att läsa dokument från andra myndigheter och instanser, länkar vi till deras webbplatser. Dokumenten blev beslutade det år som står i parentesen.

Övergripande dokument

Miljö, klimat och hållbarhet

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.