Visa sökformulär

Grönstrukturplan

Planen är utsänd på samråd mellan den 16 september och den 18 november 2019.

Om grönstrukturplanen

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner.

Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas.

När den nya grönstrukturplanen är antagen kommer den också att utgöra ett underlag för kommunens fysiska planering.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Kristoffer Jasinski. E-post kristoffer.jasinski[a]vasteras.se och telefon 021-39 28 91.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Handlingar i samband med samrådet

Förslag till grönstrukturplan.PDF (Cirka 42 megabyte)

Förslag till grönstrukturplan.PDF (Lågupplöst cirka 14 megabyte)
Om kartorna ser konstiga ut i den lågupplösta filen finns de separat i följande länkar:

Karta 1 mycket värdefulla grönområden A3.PDF

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek.

Upptäck grönstrukturplanen i vår kartberättelse

Här presenteras de viktigaste delarna av grönstrukturplanen. Vissa av kartorna kan du zooma. Det är också möjligt att se vilket värde grönområdet närmast dig har. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

Bild från kartberättelsen för grönstrukturplanen
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samrådet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 18 november 2019. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Träffa oss under samrådstiden

  • 1 oktober finns vi på Växhuset mellan klockan 13.00-17.00.
  • 21 oktober finns vi på huvudbiblioteket på Biskopsgatan 2 mellan klockan 13.00-17.00.

Då informerar vi om förslaget och berättar hur du kan lämna in synpunkter. Välkommen och träffa oss!

Illustration med texten Kom och prata grönstruktur med oss

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?