Visa sökformulär

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen planeras bli antagen i kommunfullmäktige den 2 februari 2023.

Om grönstrukturplanen

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner.

Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas.

När den nya grönstrukturplanen är antagen kommer den också att vara ett underlag för kommunens fysiska planering.

Frågor och svar om grönstrukturplanen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Kristoffer Jasinski. E-post kristoffer.jasinski[a]vasteras.se och telefon 021-39 28 91.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Handlingar i samband med antagandet

Upptäck grönstrukturplanen i vår kartberättelse

Här presenteras de viktigaste delarna av grönstrukturplanen. Vissa av kartorna kan du zooma. Det är också möjligt att se vilket värde grönområdet närmast dig har. Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Grönstrukturplanen som kartberättelse Länk till annan webbplats.

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

Bild från kartberättelsen för grönstrukturplanen

Kontakta oss

Kristoffer Jasinski

Kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 28 91
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.