Visa sökformulär

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska behandlas i kommunstyrelsen och senare antas i kommunfullmäktige. Ny information läggs upp när det närmar sig.

Om grönstrukturplanen

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner.

Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas.

När den nya grönstrukturplanen är antagen kommer den också att vara ett underlag för kommunens fysiska planering.

Frågor och svar om grönstrukturplanen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Kristoffer Jasinski. E-post kristoffer.jasinski[a]vasteras.se och telefon 021-39 28 91.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Handlingar i samband med antagandet

Kontakta oss

Kristoffer Jasinski

Kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 28 91