Visa sökformulär

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen antogs i kommunfullmäktige den 9 mars 2023.

Om grönstrukturplanen

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner.

Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas.

När den nya grönstrukturplanen är antagen kommer den också att vara ett underlag för kommunens fysiska planering.

Frågor och svar om grönstrukturplanen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Kristoffer Jasinski. E-post kristoffer.jasinski[a]vasteras.se och telefon 021-39 28 91.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Handlingar i samband med antagandet

Upptäck grönstrukturplanen i vår kartberättelse

Här presenteras de viktigaste delarna av grönstrukturplanen. Vissa av kartorna kan du zooma. Det är också möjligt att se vilket värde grönområdet närmast dig har. Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Grönstrukturplanen som kartberättelse Länk till annan webbplats.

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

Bild från kartberättelsen för grönstrukturplanen

Kontakta oss

Kristoffer Jasinski

Kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 28 91