Visa sökformulär

Grönstrukturplan

Planen är utställd för granskning mellan den 7 juni och den 6 september 2021.

Om grönstrukturplanen

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner.

Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas.

När den nya grönstrukturplanen är antagen kommer den också att vara ett underlag för kommunens fysiska planering.

Frågor och svar om grönstrukturplanen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Kristoffer Jasinski. E-post kristoffer.jasinski[a]vasteras.se och telefon 021-39 28 91.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Handlingar i samband med granskningen

Upptäck grönstrukturplanen i vår kartberättelse

Här presenteras de viktigaste delarna av grönstrukturplanen. Vissa av kartorna kan du zooma. Det är också möjligt att se vilket värde grönområdet närmast dig har. Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Grönstrukturplanen som kartberättelse Länk till annan webbplats.

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

Bild från kartberättelsen för grönstrukturplanen

Handlingar till planförslaget hittar du även på följande platser

  • på Stadsbiblioteket
  • i Stadshusentrén.
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under granskningen

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 6 september 2021. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.