Visa sökformulär

Detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913

Detaljplanen vann laga kraft den 10 september 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga en ny hållbar stadsdel. Där bli främst bo­städer och den service som till­hör. Så­som skolor, äldre­boende, mötes­platser och lokaler för centrum.

En blandning av olika bostads­typer och verksam­heter prövas i planen. Allt med utgångs­punkt att det ska vara tryggt, till­gäng­ligt och lätt att leva håll­bart i Sätra.

Planen ska också se till att om­rådets höga värden av natur och rekreation be­hålls och ut­vecklas. Samt att hitta trygga lösningar för trafiken inom om­rådet.

Information om Sätras utveckling

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra med planområdet inritat

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.