Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, dp 1876

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juli 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga skolor och bostäder. Samt anlägga park och ge möjlighet till vård vid äldre­boende. Det finns behov av både för­skola och skola i om­rådet. Den nya bebyggelsen ska an­passas väl till platsen och till tidigare plan­arbete i stads­delen. Syftet är även att skydda de natur­värden som finns i om­rådet samtidigt som till­gänglig­heten för allmän­heten ökar.

Planuppdraget gäller även den tidigare planerade detalj­planen dp 1820. Dp 1820 är över­klagad och upp­hävd.

Flygfoto över planområdet på Öster Mälarstrand

Flygfoto över planområdet på Öster Mälarstrand

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?