Visa sökformulär

Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, dp 1843

Detaljplanen vann laga kraft den 9 mars 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är se om det är möjligt att bygga bostäder med in­slag av verk­sam­heter.

Illustrationsbild som visar trolig bebyggelses karaktär. Illustration: Archus

Illustrationsbild som visar trolig bebyggelses karaktär. Illustration: Archus

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.