Visa sökformulär

Detaljplan för Kofotsgatan, Erikslund, dp 1829

Detaljplanen vann laga kraft den 21 februari 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra trafik­situationen bättre i Erikslunds handels­område.

Kartbild över planområdet på Erikslund

Kartbild över planområdet på Erikslund

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?