Visa sökformulär

Detaljplan för Öster Mälar­strand, etapp 3, dp 1797

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 29 maj 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att full­följa inten­tioner­na i den för­djupade över­sikts­planen för Centrala Mälar­stranden. Det görs genom att pröva lämplig om­fatt­ning och in­rikt­ning för det som kommer att byggas. Det gäller främst bo­städer och in­slag av verk­sam­heter, som inte är störande.

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.