Visa sökformulär

Detaljplaner

Hitta detaljplaner via karta

Du kan söka via kartan. Här finns gällande detalj­planer samt de planer och ut­redningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt.

Vill du ha en äldre plan, kan Kontaktcenter hjälpa dig. Du når dem

 • via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se
 • telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Beställa ritningar och detaljplaner

Sök efter antagna detaljplaner som gäller

I den här rutan söker du gällande detaljplaner som vunnit laga kraft sedan år 2008 och framåt.
Du ser i punktlistan vilka olika ord du kan söka på.

Sök efter pågående planer och
andra ut­red­ningar

I den här rutan söker du de planeringsdokument som vi arbetar med. Till exempel detalj­planer, planprogram, fördjupningar av översikts­planen, orts­analyser och andra ut­redningar. Det är de som ännu inte blivit god­kända eller har vunnit laga kraft.

I båda sökrutorna kan du söka på flera olika sätt. Här visar vi några exempel.

 • Område, till exempel Pettersberg
 • Kvartersnamn eller fastighetsbeteckning, till exempel Västerås 3:1
 • Detaljplanens namn, Illern 2, till exempel Vega
 • Detaljplanens beteckning, till exempel dp 1901
För vem

Du kan på­verka när vi gör nya planer

Om du till exempel är granne till om­rådet eller på annat sätt berörs av detalj­planen så har du rätt att lämna syn­punkter. Det är i sam­råds- och gransknings­skedet du kan säga vad du tycker om för­slaget till detalj­plan. Under samråds- och gransknings­tiden finns plan­förslaget till­gängligt i stads­huset och här på webb­platsen. Oftast finns även för­slaget på Västerås stads­biblioteket och ibland också hos Bostad Västerås, men då enbart i digital form.

Detaljplaner som du kan lämna synpunkter pålänk till annan webbplats

Så här gör du

Ansök om planbesked och detaljplan

Så här gör du

Det finns två sätt att ansöka om en ny detaljplan. Du kan göra

 1. ansökan om planläggning med planbesked
 2. ansökan om planläggning utan planbesked

Du får svar om planbesked inom fyra månader. Då ger vi besked om vi tänker påbörja en planläggning eller inte.

När du ska göra an­sökan om en ny eller ändrad detaljplan, eller ett planbesked, ska du

 • skicka in ifylld och under­skriven ansöknings­blankett
 • bifoga en beskrivning av vad du har tänkt dig
 • bifoga eventuellt fastighets­karta, illustrationsplan, hus­ritning, bild eller annan handling.

Ansök om ny eller ändrad detaljplanlänk till annan webbplats

Blankett för ansökan om ny eller ändrad detaljplanWord

Blankett för ansökan om planbeskedWord

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Vad kostar det?

För planbesked tar vi ut ett självkostnadspris. Kostnaden är beroende på hur stort projektet är.

Avgiften för ­detalj­planen bestäms av en taxa. Kostnaden är beroende på hur stor byggrätt planen ger.

Av­gifter och taxa i processen för byggprojekt

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för detalj­planer skiftar, beroende på olika saker. Det kan ta alltifrån ett år upp till flera år. Vi arbetar efter en viss prioritering. Den är politiskt beslutad.

Information om om processen för detaljplanerlänk till annan webbplats

Mer information

Detaljplaneprocessen, Boverketlänk till annan webbplats

Planbesked, Boverketlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

När du inte är nöjd med beslutet

Så här gör du om du vill över­klaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du ha rätt att över­klaga planen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen.

Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelserPDF

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås får en direktlänk till EU

  Västerås stad vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför har stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansökt om att få öppna ett Europa Direkt. Nu är det klart att Västerås får öppna ett Europa Direkt redan i maj i år.

 • Fler fiskar fixar faunapassagen

  Förra året vandrade nio aspar upp i Svartån. I år passerade nio aspar faunapassagen på en enda förmiddag. Den 20 april i år har över 40 aspar passerat faunapassagen och ytterligare aspar står på kö nedströms Turbinbron och är på gång att simma in i faunapassagen.