Visa sökformulär

Sortera ditt avfall

I dag är det ganska självklart att vi källsorterar sopor och annat avfall. På så sätt kan avfallet användas för många olika saker, till nya produkter och produktion av energi. Och tänk efter en extra gång innan du slänger något. Kanske kan det återanvändas? Var rädd om din närmiljö och minska ditt matsvinn!

Vafabmiljö ger dig svar om avfall och sophantering

Du hittar ditt närmaste Återbruk och svar på andra frågor om avfall och sophantering på Vafabmiljös webbplats. Sedan 2015 arbetar inte vi i Västerås stad längre med den typen av frågor. Hör av dig till Vafabmiljö för att få hjälp.

E-post kundservice@vafabmiljo.se
Telefonnummer 020-120 22 20
Postadress Vafabmiljö Kommunal­förbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.

Vafabmiljös webbplats om sophantering, avfall och återvinning.länk till annan webbplats

Återvinning av förpackningar och insamling av tidningar

Du kan hitta information om var du kan lämna förpackningar och tidningar hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Läs mer om hur du sorterar och var du hittar din närmaste återvinningsstation.länk till annan webbplats

 

Så här sorterar du ditt avfall

Är du osäker på hur du som privatperson ska sortera ditt avfall?

Läs om vad du kan slänga på Återbruken eller på återvinningsstationer.länk till annan webbplats

Här är Vafabmiljös A-Ö-lista för hur du sorterar ditt avfall.länk till annan webbplats

Privatpersoner är skyldiga att sortera

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera sitt avfall. Returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor ska sorteras ut och lämnas till de insamlingssystem som finns.

Här kan du läsa om vilka lagar och regler som reglerar hantering av avfall.länk till annan webbplats

Så här gör du

Var rädd om din närmiljö!

I stadsmiljö, natur och längs stränder lämnar människor ibland spår efter sig på marken i form av skräp. Nedskräpningen kostar pengar för samhället och orsakar andra olägenheter. Den kan också påverka människors och djurs hälsa negativt.

Barn, djur och natur tar skada

Förutom att skräp förfular omgivningen kan skräp vara farligt för djur och människor. Fimpen, som är vårt absolut vanligaste skräp, innehåller ämnen som kan vara livsfarliga för nyfikna barn. Många skräpföremål har en mycket längre nedbrytningstid än vad man kanske tror. Plast kan ligga i hundratals år utan att försvinna och glas försvinner närapå aldrig trots att det är gjort av naturmaterial.

Trädgårdsavfall blir nedskräpning

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt. Det är liksom annan nedskräpning olagligt. Tippat trädgårdsavfall riskerar också att vara början på en illegal soptipp. Trädgårdsavfall från privata tomter ska tas om hand inom den egna tomten och får inte slängas på varken kommunens eller annans mark. Trädgårdsavfall på rätt plats är en resurs. Du kan kompostera avfallet på din tomt och om du sköter komposten får du så småningom bra trädgårdsjord. Hjälp till att göra närmiljön trevlig. Informera gärna varandra i samfällighetsföreningar eller villaägarföreningar. På Återbruken kan du som privatperson  lämna in trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Det är helt kostnadsfritt.

Skänk istället för släng

Saker och kläder som du inte använder kan du som privatperson lämna till olika frivilligorganisationer som säljer second hand. Du kan också lämna det på Återbruken som förmedlar vidare till olika organisationer. Mycket av avfallet som vi lämnar blir nya produkter genom återvinning, till exempel papper, glas, metall och plast.   

10 tips hur du kan minska ditt matsvinn

  1. Planera dina inköp.
  2. Titta, lukta, smaka. Våga lita på dina sinnen.
  3. Tänk på din plånbok. Den dyraste maten är den som slängs.
  4. Se till att kylskåpet håller rätt temperatur.
  5. Förvara maten rätt. Sätt in kylvaror i kylen så fort som möjligt.
  6. Äldst längst fram. Flytta fram det som redan finns i skafferiet och kylskåpet.
  7. Lägg inte upp för stora portioner utan ta hellre om när tallriken är tom.
  8. Ta hand om resterna. Använd resterna till lunch eller middag nästa dag eller frys in.
  9. Frys in mat och bröd som inte går åt. Portionsförpacka maten och ta fram när du är för trött för att ställa dig i köket.
  10. Källsortera. Det går inte att undvika matavfall helt. Lägg det i bruna påsen så blir det biogas och biogödsel.
Enligt avfallstrappan bör vi i första hand se till att det blir så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Västerås är det Vafabmiljö AB som ansvarar för administration, beställning, och planering kring hushållsavfallet. Du når dem på

E-post kundservice@vafabmiljo.se
Telefonnummer 020-120 22 20
Postadress Vafabmiljö Kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås. 

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?