Visa sökformulär

Tryckta kartor

 Vi på stadsbyggnadsförvaltningen producerar flera olika tryckta kartor. Bokhandeln säljer Västerås Atlas och Västeråskartan. Här är några exempel på de tryckta kartor som vi producerar.

Västerås stadskarta

Den stora stadskartan är en väggkarta. Den är framtagen för dig som behöver en mer fullständig men ändå översiktlig redovisning av fastighetsindelning, byggnader och gator i Västerås tätort. Kartan innehåller adresser, alla byggnader (utom mindre kom­ple­ment­bygg­nader), fastighetsredovisning, markanvändning, gator och vägar, kraftledningar och mycket mera.

Utgivningsår: Det år den trycks.

Skala 1:5000.

Storlek 240 x 170 centimeter.

Kartan beställer du av Kontaktcenter. Den kostar i 5500 kronor plus moms.

Utsnitt från Västerås stadskarta

Utsnitt från Västerås stadskarta

Västerås Atlas (också kallad Taxikartan)

Västerås Atlasen är en kartbok i A5 med spiralbindning som gör den hållbar och enkel att bläddra i. Den vänder sig i första hand till trafikanter och består av 115 sidor med både översiktskartor i skalan 1:75 000 och detaljkartor i skalan 1:10 000 för tätort och serviceorterna. I atlasen finns också specialkartor över centrum, Björnön, Asköviken och Ängsön samt ett gaturegister.

Utgivningsår: 2018.

Storlek: 14,8 x 21 centimeter (A5).

Kartan säljs i bokhandeln, cirkapris: 189 kronor.

Framsidesbild på kartan Västerås Atlas med texten Västerås Atlas kartbok för trafikanter

Västeråskartan

Du som behöver en innehållsrik karta i bra format ska välja Västeråskartan. Den är i skalan 1:15 000 och omfattar sådant som gatunamn, adresser, cykelvägar, parkeringsplatser, officiella byggnader, idrottsanläggningar och sevärdheter. Västeråskartans framsida täcker tätorten och har en detaljerad centrumdel. Baksidan redovisar kommunens övriga tätorter, en kommunöversikt, gatunamnsregister samt turistinformation.

Utgivningsår: 2015.

Storlek: 68 x 100 centimeter, hopvikt 12,5 x 22,5 centimeter.

Kartan säljs i bokhandeln, cirkapris: 129 kronor.

Priser och beställning

Priset på våra kartor kan skilja lite på beroende på var de säljs. Vill du veta exakt vad våra kartor kostar, ta kontakt med vår återförsäljare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.