Visa sökformulär

Rådgivning och tips

Det finns mycket du kan göra när det gäller att spara energi och sam­tidigt bidra till mindre på­verkan på klimatet. Det kan vara att minska ut­släpp av växt­hus­gaser och hitta smarta sätt för upp­värm­ning, be­lys­ning och annat som för­brukar energi. Dess­utom kan du spara pengar.

Så här gör du

Så här bokar du rådgivning

Vi ger dig rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor

Vår rådgivning är kostnadsfri och opartisk. När du vill träffa en av våra energi- och klimatrådgivare, kan du ringa eller skicka e-post. Du kan både ställa frågor direkt, men också boka en tid för att träffas. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med.

Energifrågor

 • Hur sänker jag energikostnaden hemma?
 • Vilket elavtal är bäst för mig?
 • Hur fungerar detta med solel?

Klimatfrågor

 • Hur kan jag bli mer klimatsmart?
 • Har jag en påverkan på växthuseffekten?
 • Varför behöver samhället ställa om till förnybar energi?

Transport- och resefrågor

 • Var hittar jag bra cykelkartor?
 • Hur lär jag mig att köra bränslesnålt?
 • Är elbil något för mig?

Hör av dig om du vill att vi kontaktar dig

Du når oss via

 • Telefon Zandra Camber har 021-39 25 71 och Per Eriksson har 021-39 25 75
 • E-post energiradgivning[a]vasteras.se
 • E-postformulär nere i kontaktkortet.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt får du gärna berätta

 • på vilket sätt du vill bli kontaktad, e-post eller telefon
 • vilken fråga du har och den information som vi kan ha nytta av. Det kan till exempel vara byggnadsår på ditt hus, nuvarande energianvändning, adress eller fastighetsbeteckning eller resvanor.
Hitta hit

Hitta till energi- och klimatrådgivarna

Här hittar du var våra energi- och klimatrådgivare håller till.

Bästa tipsen att spara energi i ditt hem

Det är enkelt och roligt att spara energi! Här kommer några bra tips på sådant du kan göra hemma utan att behöva ändra så mycket på hur du lever, och utan stora kostnader.

Lampor och ljus

Byt ut gamla glöd­lampor mot låg­energi­lampor eller LED-lampor. Om du ersätter 10 av de glödl­ampor som lyser mest hemma, med nya energieffektiva lampor, kan du spara kring 500 kronor om året.

Kom ihåg att släcka när du går ut från ett rum, eller lämnar hemmet. Unge­fär en fjärde­del av all el som an­vänds i ett hem går till be­lys­ning. Lämna alltid gamla lampor till Åter­bruket. Då kan de åter­vinnas på ett miljö­vänligt sätt. Det gäller alla typer av lampor: glöd­lampor, låg­energi­lampor, lysrör och LED-lampor.

I köket

Det finns mycket du kan göra för att minska energi­an­vänd­ningen i köket.

 • Rätt tem­peratur i kyl­skåp (plus 5 grader) och i frysen (minus 18 grader) är så klart viktigt. Varje grad kallare ökar för­bruk­ningen av energi med ungefär 5 procent. När det börjar bli is på in­sidan av frysen, är det dags att frosta av den.
 • Damm­sug också kylen och frysen på bak­sidan med jämna mellan­rum.
 • Lägg locket på kast­rullen när du kokar.
 • Diska inte under rinnande vatten. Om du har disk­maskin, använd de effektiva eko-pro­gram som ofta finns nu­för­tiden.

I tvätt­stugan och bad­rummet

 • Om du tar en dusch istället för att bada i bad­kar, gör du av med mycket mindre vatten och energi för upp­värm­ning.
 • Torka gärna tvätten i fria luften i stället för i tork­skåp eller tum­lare.
 • Tvätt­maskiner, tork­skåp och tum­lare har energi­märkning. Titta på den när du ska köpa en ny maskin till ditt hem.

Datorer, tv och annan elektro­nik i hemmet

En stor energi­tjuv när det handlar om hem­elektro­nik är det så kallade stand­by-läget. Det är bättre att stänga av appa­raten helt och hållet med ström­brytaren. Om du bara an­vänder fjärr­kontrollen, då går strömmen fort­farande fram till appa­raten och den drar energi. Det gäller också laddare av olika slag, exempel­vis till mobilen. Dra ur laddaren ur kon­takten när du inte använder den.

Många elektri­ska appa­rater som du an­vänder hemma har numera energi­märkning. När du köper nytt, kan energi­märkningen hjälpa dig att välja en appa­rat som drar så lite el som möjligt.

En gammaldags glödlampa

Mät din energi­för­bruk­ning

Vill du ha verklig koll på din el­för­brukning kan du låna en el­energi­mätare. De finns att låna från något av stadens bibliotek. Själv­klart utan kostnad. Med en flyttbar mätare kan du se för­brukning och kostnad för varje apparat som har en vanlig stick­kontakt. Det är flera saker som på­verkar hur mycket el en apparat drar och vad det kostar. En viktig sak är effekten på apparaten, effekten mäts i en­heten watt. Ju högre effekt, desto mer el drar apparaten. Även tiden som apparaten är igång på­verkar för­brukning och kostnad.

Tänk på det här om du lånar en mätare:

 • Kyl och frys. Dra fram skåpen och anslut mätaren till el­uttaget. Använd sedan kylen och frysen som vanligt under ungefär en vecka. När du gjort det kan du räkna ut hur mycket el skåpen drar under ett år, och vad kost­naden blir.
 • Standby. Många appa­rater drar mycket el även när de är i stand­by-läge. Det finns till exempel vissa tv-appa­rater som kan dra ända upp till tio watt i stand­by. Då syns det direkt på mätaren. Drar en appa­rat mindre än en watt, syns det kanske inte. Du kan då koppla flera appa­rater till ett och samma gren­uttag för att kolla flera appa­rater i stand­by-läge sam­tidigt.
 • Disk­maskin, tvätt­maskin, tork­skåp, eller -tumlare. Mät energi­för­bruk­ningen för olika pro­gram. Låt mätaren sitta i under hela pro­grammet, och välj sedan de pro­gram som drar och kostar minst.
 • Laddare. Mät hur mycket el det går åt för att ladda dator, mobil och liknande. Mät även när laddaren är i standby-läge. (Utan att någon apparat är ansluten).

Energimyndighetens webbplats om energikalkylen.länk till annan webbplats

Hållbar livsstil

Vill du läsa mer om hur du kan leva håll­bart? I länken här nere finns tips och råd inom flera om­råden. Du kan till exempel läsa mer om tran­sporter och av­fall eller hur du hand­lar och lever miljö­vänligt och utan gifter.

Stadens sida om håll­bar livs­stil.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Rådgivning i energi- och klimatfrågor

Vår råd­givning är opartisk och fri från kommersiella intressen. Den är alltid kostnads­fri. Vi får inte göra be­siktningar eller upp­rätta energi­deklarationer. Vår verk­sam­het finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75. Det går också bra att skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se eller i e-postformuläret i rutan Kontakta oss.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?